Vždy nějaký symbol

0 Comment

Projdeme-li se dávnou i nedávnou minulou historií, zjistíme, že reklamní vlajky jsou častější artikl, než bychom si mysleli. Podobné symboly vznikaly souběžně se vznikem již prvních civilizací. Byly to zejména účely rozeznávací a rozlišovací, které vedly první vládce, aby svoje města, vojska, svůj palác označovaly nějakým výrazným způsobem, který je jasně identifikoval a odlišoval od jiných vládců.

Propagace?

Někdo možná namítne, že zde nešlo o nějakou propagaci onoho daného vládce. Ale když se zamyslíme, co je to jiného, než propagace svého já, identifikace z dáli patrná a zřejmá, která hlásá_ to jsem já a moje město, moje silné vojsko, můj lid! Jsem zde a musíte s námi vy, odlišní váženě počítat! Jakkoliv zprvu mohly být symboly v jiné podobě – například v podobě kruhových terčů, znaků, nesených na dlouhých holích, netrvalo dlouho a praktické potřeby přinesly tradiční podoby, tak, jak je známe i ze dnešní doby.