Staří astronomové

0 Comment

Jak dokládají nálezy megalitických staveb – staveb z kamenných kvádrů a bloků téměř po celé „barbarské“ Evropě, museli praobyvatelé našich zemí mít k astronomii velmi blízký vztah. Pravděpodobně sledovali zejména sluneční cyklus a od něj odvíjeli svůj život v časovém úseku jednoho roku. Vzhledem k absenci písemných památek se můžeme jen domnívat, že ale sledovali i delší cykly a snad i pohyb jiných těles na obloze. Z toho lze analogicky dovodit, že vývoj astronomie i na našem území se mohl velice dobře podobat témuž ve staré Babylónii, která je považována za první opravdovou kolébku moderní astronomie a astrologie.

Místní obdoba

Je velice pravděpodobné, že pozorování nebeských těles a jejich pohybu v Evropě přinášelo podobné výsledky jako u Babyloňanů. Vznikla první měření, první teorie i snahy o praktické využití pozorování. A je tedy možno předpokládat, že stejně jako babylonské, vznikly i zde také keltské horoskopy a předpovědi budoucnosti, vycházející z astrologie.