Jak co funguje

0 Comment

Chemické nitritové čističe uvolňují nečistoty, ale hlavně uvolňují mastné a podobné látky, protože je dobře rozpouštějí, podobně jako alkohol (líh), který se používal k čistění kdysi. Různé čisticí druhy poppersu jsou látky silně koncentrované a je proto s nimi třeba nakládat jako s nebezpečnou chemickou sloučeninou. Při neodborném a nesprávném použití totiž může poškodit lidské zdraví.

Bezpečnostní zásady!

Všechny tyto látky jsou hlavně vysoce hořlavé! Jejich používání v blízkosti nějakého otevřeného ohně, při kouření cigaret, ale i v blízkosti rozžhavené topné spirály elektrického ohřívače je přímou cestou ke vzniku požáru, popřípadě dokonce výbuchu směsi chemických výparů a vzduchu. Je třeba pracovat obezřetně, v ochranných pomůckách. Potřísnění kůže, nebo dokonce sliznic, opět může vést k jejich poškození. Polknutí je smrtelně nebezpečné! Vždy je třeba rychle volat záchrannou lékařskou službu.